TreurTeeVee – recensie – NRC Handelsblad – aug 2015