Gezond met…

In juni 2009 bracht Circus Treurdier ‘Gezond met Circus Treurdier’ in het Rozentheater.

Gezond met Circus Treurdier is een theaterhappening over de gezondheidsmanie aan het begin van de 21e eeuw. Je kunt geen krant meer openslaan, geen TV-programma meer kijken, en geen pakje yoghurtdrink meer uit de schappen halen, of je wordt ongevraagd geconfronteerd met allerlei gezondheidstips. Wat is nu eigenlijk “gezond”? En is de krampachtige manier waarop we anno 2009 met onze gezondheid omgaan nog wel zo gezond? Circus Treurdier heeft geen medicijn voor de kwalen van het leven, maar kan de pijn misschien wel tijdelijk verzachten….