GCC_logo

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.

Klik hier voor de statuten van Stichting Circus Treurdier.

Klik hier voor het beknopte beleidsplan.

Klik hier voor het jaarverslag van 2012.